Anbefalte luftkvalitetskriterier

Anbefalt av Folkehelseinstituttet med tilslutning fra Miljødirektoratet. Kriteriene angir konsentrasjonsnivåer der lavere konsentrasjon ikke skal medføre virkning på helse eller miljø.