Anleggseiere

Anleggseigare, anleggseigar, anleggseier

Eiere av anlegg, foreksempel veier, kaianlegg, bussterminaler, industribedrifter, fyringsanlegg, ledningsnett, renseanlegg eller lignende.