Arealformål

Arealformål gir bindende rammer for bruk og vern av arealene i et område. Det brukes faste typer hovedformål og underformål som skal framstilles på bestemte måter i kart.