Avanserte biodrivstoff

Avanserte biodrivstoff produseres av avfall, rester fra industri, lignocellulose eller cellulose.