Avløpsanlegg

Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann, og som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.