Avløpsnett

Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann.