Avløpsslam

Slam fra rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann, unntatt rist- eller silgods.