Avløpsvann

Avløpsvatn

Omfatter både sanitært avløpsvann, industrielt avløp og overvann. Avløpsvannet kan bestå av en blanding av alle komponentene, eller bare en av komponentene.