Avrenningsfaktor

Forholdet mellom avrenning fra et område og nedbøren over samme område. Avrenningsfaktoren er blant annet avhengig av områdets permeabilitet, beskaffenhet og fallforhold i terrenget.