Avstandsprinsippet

Avstandsprinsippet går ut på tildeling av adressenummer i forhold til adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele timeter. For eksempel gis et hus som ligger på venstre side to kilometer fra vegens startpunkt, adressenummer 200. Der sidegrener inngår i en adresseparsell med avstandsnummerering, blir avstanden regnet til der sidegrenen tar av. Hovedprinsippet med partall på venstre og oddetall på høyre side følges også her. Avstandsprinsippet benyttes hovedsakelig i spredtbygde strøk.