Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

ÅDT

ÅrsDøgnTrafikk. Summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde.

Åpen brenning

All utendørs brenning.

Årssikker vannføring

Vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt. Kilde: Vannressursloven