BOF

BOF5

Biokjemisk oksygenforbruk. BOF viser hvor mye oksygen som går med til  den biologiske nedbrytning, og er dermed et mål på mengden biologisk nedbrytbart stoff i avløpsvannet.  BOF bestemmes ved å måle reduksjonen i oksygen i en vannprøve som settes i mørke over en bestemt tid ved en bestemt temperatur. BOF5 betyr at man har latt prøven stå i 5 døgn.