Bakgrunnskonsentrasjon

Den delen av samlet konsentrasjon av forurensning som skyldes utslipp som ligger utenfor det området forurensningen vurderes eller modelleres i.