Bakgrunnsverdi

Konsentrasjonen av tungmetall som finst naturleg innan eit gitt område. Det lokale, naturlege bakgrunnsnivået kan vere høgare enn normverdien. Området skal då likevel ikkje reknast som forureina.