Basiskarakterisering

Opplysninger om avfallets egenskaper etter bestemte krav i deponiregelverket, avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II nr 1.1. Dette er for eksempel opplysninger om avfallets opphav, sammensetning, forbehandling, utlekkingspotensial og avfallskode.