Batterielektrisk kjøretøy

Elbil

Batterielektriske kjøretøy har et batteri som lades via en strømledning. Strøm fra batteriet driver kjøretøyet via en elektrisk motor. Begrepet elbil brukes i dagligtale nesten utelukkende om batterielektriske kjøretøy, men teknisk sett omfatter elbilbegrepet også hydrogenkjøretøy. Et hydrogenkjøretøy drives av en elektrisk motor som får elektrisitet tilført fra en brenselscelle som produserer elektrisitet fra hydrogen.