Begjære påtale

Påtalebegjæring

Å kreve at et straffbart forhold påtales av det offentlige, det vil si be politiet om å følge opp lovbruddet.