Bestand

En gruppe individer av samme art som lever innenfor et avgrenset område til samme tid.