Biodrivstoff

Biodrivstoff er en samlebetegnelse for drivstoff som er produsert av biomasse. Biodrivstoff har de samme utslippene av CO2 som fossilt drivstoff. Utslippene regnes som karbonnøytrale fordi CO2-utslipp fra forbrenningen tas opp når plantene eller trærne vokser opp igjen.