Biogass

Gassblandinger som blant annet inneholder karbondioksyd og metan og som blir dannet ved oksygenfri nedbryting av organisk materiale, som for eksempel døde plantedeler, matavfall eller husdyrgjødsel. Kilde: Store norske leksikon