Biokull

Biokull er trekull produsert ved pyrolyse av biomasse. Formålet er å lagre karbon og forbedre jordsmonnet. De mest aktuelle råstoffene for å produsere biokull er halm og trevirke.