Biorest

Biorest er det flytende restproduktet ved biogassproduksjon man sitter igjen med etter at mikroorganismene har gjort jobben sin og produsert metan. Bioresten er en næringsrik masse som egner seg som gjødsel til planter.