Bromerte flammehemmere

Betegnelse på en gruppe organiske stoffer. Alle de omkring 70 ulike stoffene inneholder brom, som er brannhemmende. Stoffene kan ha alvorlige effekter både for helse og miljø. Kilde: Miljøstatus