Bruksareal for kjøpesenter

Fellesareal og leigetakars bruksareal som inneheld salsflate, lagerlokale, lunsjrom/ kantine, kontor og eventuelle areal til kultur- og fritidsaktivitetar.