Bruksenhet

Bygning eller del av bygning (lokale), for eksempel bolig, kontorenhet, verksted og lager, det vil si et rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver.