Bruksenhetstype

Det er definert følgende bruksenhetstyper i matrikkelen: bolig, ikke godkjent bolig, fritidsbolig, annet enn bolig og unummerert bruksenhet. Bruksenhetstype Unummerert brukes til å ta vare på knytning fra bygning til matrikkelenhet og adresse. Den brukes som en pekerhjelp, dersom adresse eller matrikkelenhet ikke er pekt til fra andre vanlige bruksenheter på bygningen.