Bybakgrunn

Om luftforurensning. Område i by der luftforurensningen ikke påvirkes av nære kilder.