Byggesaksforskriften

TEK 10

Byggteknisk forskrift (26. mars 2010 nr. 489) om de tekniske og funksjonsmessige krav til byggverk og produkter til byggverk.