Bygningsendring

Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres fortløpende inn i matrikkelen med løpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller.