Bymarker

Samleomgrep for by- og tettstadsnære friluftslivs-område