Delegering

Overføre myndighet til andre, for eksempel et politisk utvalg eller administrasjon. Dette skjer gjennom vedtak.