Deponeringspliktig radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall med større eller lik verdier for total aktivitet og spesifikk aktivitet enn angitt i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall vedlegg 1 bokstav b.