Detaljhandel

Verksemder som driv sal av nye og brukte varer i eige namn og for eiga rekning, i stor grad til personleg bruk eller til private hushald, frå ein fast utsalsstad, frå ein torgplass eller ved postordre.