Digitalt planregister

Database med fullstendig og systematisert informasjon over endelig vedtatte arealplaner. Krav om planregister følger av plan- og bygningsloven.