Dioksiner

Betegnelse på en gruppe klorholdige stoffer med høy fettløselighet og lang nedbrytningstid i naturen. Alle forbrenningsprosesser der klor og karbon er tilstede er mulige kilder til utslipp av dioksiner. Kilde: Miljøstatus