Driftsassistanse

Begrep innen avløp. Kompetanseenhet som gir veiledning og teknisk støtte innenfor vann- og avløpstjenester, for eksempel gjennom driftsbesøk, optimalisering av drift, nettverksbygging, vurdering av prøvetaking og analyser og gjennomføring av anbud. Ofte interkommunal ordning.