Driftsplan

Fiskerettshaverne går sammen om en felles forvaltning av fiskeressursene, og utarbeider en driftsplan.