EAL

EAL-listen, EAL-kodene

Den europeiske avfallslisten.