EDTA

Etylen-Diamin-Tetra-Acetat. EDTA og dets salter har den egenskap at de danner ikke-ioniserte kompleksforbindelser (kelater) med metaller og brukes derfor til å fjerne metallioner, for eksempel for å bløtgjøre hardt vann, binde spor av tungmetallioner i fett og oljer, dekontaminere radioaktive flater samt i vaske- og renseoperasjoner av mange slag.