Elvemunning

Vann i overgangsområdet mellom ferskvann og sjø ved utløpet av en elv.