Emulgeringsmiddel

Emulgerende kjemikalier

Kjemikalier som gjør at det dannes stabile oljeemulsjoner, det vil si olje fordelt som dråper i vann. Det medfører at oljen ikke stiger til vannoverflaten og skilles ut fra oljeutskilleren.