Energibærer

Energi som har fått en slik form at den egner seg for distribusjon og bruk hos forbruker. Eksempel elektrisitet, gass, fyringsolje, bensin.