Europeisk villreinregion

Europeiske villreinregioner

De europeiske villreinregionene viser villreinens innvandringshistorie. Europeisk villreinregion nord består av områdene Rondane, Snøhetta, Knutshø og Sølnkletten og region sør består av områdene Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, Hardangervidda og Nordfjella.