Femprosent-kontrollen

5 % kontrollen

 5 % av alle foretak som søker produksjonstilskudd skal trekkes ut til kontroll i etterkant av hver søknadsrunde. Da skal det sjekkes at de oppfyller kravene til å motta produksjonstilskudd, og at opplysningene som ble gitt i søknaden er riktige.