Fjernvarme

Vannbåren varmeenergi som produseres i en varmesentral og distribueres ut til kundene via fjernvarmerør i bakken.