Folkehelse

Befolkningen sin helsetilstand og hvordan det står til med ulike grupper av befolkningen.