Folkeregisteret

Det sentrale folkeregisteret (DSF). Folkeregisteret inneholder nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge. Det er Skatteetaten som er ansvarlig for et oppdatert folkeregister.