Fornybar energi

Energi som er basert på energikilder som har en kontinuerlig tilførsel, som vann, vind, sol, bølger, geotermisk energi.