Forskrift

Et vedtak med hjemmel i lov, og som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Vedtak om forskrift kan ikke påklages.