Fossilfri byggeplass

  • Null utslipp av fossil CO2 på byggeplassen. 
  • Anleggsmaskiner går på biodrivstoff, strøm eller hydrogen i stedet for diesel.
  • Byggvarme og byggtørk bruker fjernvarme, elektrisitet eller bioenergi i stedet for diesel eller propan.